Bookmark and Share Add to Favorites  
  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ค้นหาสินค้า

บัญชีและภาษี

 

กว่า 25 ปีของประสบการณ์และการเรียนรู้ เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนางานบริการด้านบัญชีและภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจ ซึ่งเราทราบว่าต้องการข้อมูลทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินนโยบายทางธุรกิจ  ด้วยบริการด้านบัญชีที่หลากหลาย จากทีมงานมืออาชีพ เราพร้อมเสมอที่จะแบ่งเบาภาระของคุณ 
 
          สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกฏหมายบัญชีและภาษี จำเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีและเจ้าของกิจการจะต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเพื่อใช้ในการสมัครงาน, ปรับปรุงงานด้านบัญชีที่ทำอยู่ หรือดูแลระบบบัญชีและวางแผนภาษีของกิจการ
          ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพและระบบการสอนที่แตกต่าง พร้อมที่จะให้คุณได้เรียนรู้งานด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยสอนเป็นรายบุคคล ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง และสามารถวางแผนเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพียงคุณพร้อมก็เริ่มเรียนได้ทันที
...
 

 
          บริการรับทำบัญชีและภาษีอากรตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมด้านบัญชีที่ดี โดยผู้ทำบัญชีทีมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างๆ ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
          บริการปรึกษา และดูแลการจัดทำเงินเดือนพนักงาน ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลเงินได้/เงินหัก, ค่าล่วงเวลา, พนักงานเข้าใหม่/ลาออก, จนถึงการคำนวณภาษี, ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารใช้งานสำหรับธนาคาร, ประกันสังคม, ภาษี, เงินสะสมรวมถึง Payslip และรายงานสถิติอื่นๆ ทำให้การทำงานของท่านง่ายขึ้น หมดกังวล ลดภาระ และเพิ่มความมั่นใจในการทำงานของท่านด้วยบริการจากมืออาชีพ 
 
          บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินที่จัดทำตามพระราชบัญญัติการบัญชี   โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่บริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำงบการเงินพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร... 
 
          บริการจดทะเบียนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ   เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีขั้นตอนและระเบียบการที่ยุ่งยากซับซ้อน  ทำให้กิจการต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น   ด้วยบริการจากทีมงานที่มีความชำนาญ เราสามารถเปลี่ยนเวลาที่อาจสูญเสียไปของคุณให้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจ... 
 
          ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะในระบบบัญชี เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ทำให้สามารถได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจวางแผนดำเนินนโยบายทางธุรกิจต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทางสำนักงานจึงได้จัดให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและการวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อสนองตอบความต้องการของธุรกิจของท่าน  
 
          บริการตรวจสอบ  Monthly Field Auditing เพื่อให้คำแนะนำควบคุมดูแลความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับบัญชีและการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีได้ลงอย่างถูกต้องโดยไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับพนักงานของท่านเป็นรายเดือน  

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน